Печать

Вопросы и ответы

Автор: Wojtek Gembala. Опубликовано в FAQ

 

В этом разделе мы будем публиковать ответы на Ваши вопросы, заданные по e-mail ( или по телефону) . Если ниже Вы не найдёте интересующей Вас информации просим обращаться по телефону или писать на e-mail. Мы постараемся ответить как можно быстрее...

Доставка маток
Заказанные пчеломатки мы посылаем в транспортных клеточках фирмы FOLCHRON по почте или с помощью курьерской фирмы PAF. Отправка производится в понедельник, вторник, среду и четверг. Экспресс-посылка доходит до адресата в течение суток. Если сумма заказа не превышает 400 PLN , то стоимость доставки взимается с заказчика. Посылки стоимостью свыше 400 PLN доставляются за счёт фирмы. Матки рассылаются только на территории Польши.

Форма оплаты
Мы не посылаем матки наложенным платежом. К посылке прилагается счёт, который можно оплатить на почте или в банке в течение 7 дней.

Время работы
Во время сезона, 15.V- 15.VIII, работаем с 7:30 до позднего вечера ежедневно. Пчеловодов, которые лично хотят забрать заказ, просим звонить и договариваться о времени.

Услуги инсеминации
Цена исполнения такой услуги как инсеминация : 15 PLN- 1 штука. Существует возможность использования наших трутней.

Условия подачи жалоб на маток искусственно оплодотворённых на Пасеке Mellifera
 Жалобы принимаются, если:
– матка погибла во время доставки ( транспорта),
– матка не начала сеять в течение 14 дней со времени её освобождения из клеточки,
– неправильный расплод ( горбатый, решётчатый).
В таких случаях матки возвращаются обратно.
В других ситуациях принятие жалоб будет зависеть от итогов препарирования доставленной матки.
Рассмотрение жалобы наступает сразу же после сообщения о проблеме, а реализация положительно рассмотренной жалобы наступает не позднее 7 дней.
Решения, касающиеся компенсации( возврат оплаты или новая матка) принимает сам пчеловод.
Если производство маток в данном сезоне закончилось, компенсация в виде замены матки переносится на следующий сезон, или возвращаются деньги.

Печать

Pytania i odpowiedzi

Автор: Administrator. Опубликовано в FAQ


W tym dziale będziemy publikowali odpowiedzi na Wasze pytania (powtarzające się w mailach lub zadawanych przez telefon). Jeśli nie znajdziecie poniżej interesującej Was informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Postaramy się odpowiedzieć w miarę szybko na wszystkie pytania...

Rasy i linie hodowane w Pasiece Mellifera

Jesteśmy pasieką hodowlaną. Realizowany jest u nas program doskonalenia genetycznego dla dwóch linii rasy kraińskiej PRIMA i GEMA, oraz dla jednej linii rasy kaukaskiej WG. Posiadamy wpisy do ksiąg hodowlanych dla wymienionych ras i linii, oraz jesteśmy pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.

Charakterystykę linii znajdą Państwo tutaj.

Wysyłka matek
Zamówione matki pszczele wysyłamy w klateczkach transportowych firmy FOLCHRON, za pośrednictwem Poczty Polskiej w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Przesyłki priorytetowe docierają do adresata najczęściej w ciągu doby. 

Formy płatności

Matki wysyłamy za pobraniem. W zależności od sposobu złożenia zamówienia- poprzez organizację pszczelarską, Pszczelarz płaci za koszt wysyłki, lub prywatnie- całkowite koszty są po stronie Pszczelarza.

Jeśli wysyłamy matki zbiorowo do przedstawiciela organizacji pszczelarskiej koszty wysyłki pozostają po naszej stronie.

Matki zamówione na refundację, możemy wysłać indywidulanie do Pszczelarza, po uzgodnieniu tego z Prezesem koła


Godziny pracy

W sezonie, 15.V - 15.VIII pracujemy od 8.00 do 20.00 we wszystkie dni tygodnia. Pszczelarzy chcących osobiście odebrać zamówione matki, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu.

Godziny otwarcia sklepu pszczelarskiego, oraz produkcji uli poliuretanowych, są aktualizowane w zależności od pory roku.

Warunki reklamacji matek unasiennionych sztucznie zakupionych w Pasiece Mellifera

Reklamacje uznajemy, gdy:

- Matka padła w transporcie,
- Matka nie rozpoczęła czerwienia w ciągu 14 dni od uwolnienia z klatki,
- Czerw jest nieprawidłowy (garbaty, rozstrzelony).

W sytuacjach innych niż wymienione reklamacja będzie uzależniona od wyników preparacji dostarczonej matki.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu problemu, a realizacja pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni.
Pszczelarz decyduje czy w ramach reklamacji chce otrzymać zwrot zapłaty, czy następną matkę.
W przypadku zakończenia produkcji matek w danym sezonie po uzgodnieniu z pszczelarzem następuje przeniesienie reklamacji na sezon następny lub zwrot zapłaty.