Drukuj

Charakterystyka linii

 

Linia car Prima
Pszczoły charakteryzuje wysoka miodność i wykorzystanie pożytków w ciągu całego sezonu. Linia o bardzo dobrej dynamice rozwoju wiosennego, tworzy silne rodziny. Przy pożytkach wczesnych przejawia skłonność do ograniczania matek w czerwieniu. Pszczoły silnie trzymają się plastrów, są mało ruchliwe i bardzo łagodne. Nierojliwe, bardzo dobrze zimujące.

Linia car Gema
Pszczoły odznaczają się wysoką miodnością, szczególnie dobrze wykorzystują pożytki średnio wczesne i późne. Linia o dobrej dynamice rozwoju wiosennego, tworzy silne i bardzo silne rodziny. Ograniczanie matek w czerwieniu występuje przy pożytkach intensywnych późniejszych. Nastrój rojowy w który wchodzi rzadko jest łatwy do zwalczania. Pszczoły łagodne, dość ruchliwe, ale dobrze trzymające się plastrów. Bardzo dobrze zimują.

Linia cau WG
Pszczoły dobrze trzymające się plastrów, łagodne niepłochliwe, jedynie w niższych temperaturach mogą przejawiać niewielkie przejawy złośliwości. Bardzo miodne zarówno na pożytkach intensywnych jak słabych lecz późniejszych. W czystej linii przejawiają silną tendencję do ograniczania matek w czerwieniu. Nierojliwe. Dobrze zimują w nieocieplanych ulach.