Печать

Pytania i odpowiedzi


W tym dziale będziemy publikowali odpowiedzi na Wasze pytania (powtarzające się w mailach lub zadawanych przez telefon). Jeśli nie znajdziecie poniżej interesującej Was informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Postaramy się odpowiedzieć w miarę szybko na wszystkie pytania...

Rasy i linie hodowane w Pasiece Mellifera

Jesteśmy pasieką hodowlaną. Realizowany jest u nas program doskonalenia genetycznego dla dwóch linii rasy kraińskiej PRIMA i GEMA, oraz dla jednej linii rasy kaukaskiej WG. Posiadamy wpisy do ksiąg hodowlanych dla wymienionych ras i linii, oraz jesteśmy pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.

Charakterystykę linii znajdą Państwo tutaj.

Wysyłka matek
Zamówione matki pszczele wysyłamy w klateczkach transportowych firmy FOLCHRON, za pośrednictwem Poczty Polskiej w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Przesyłki priorytetowe docierają do adresata najczęściej w ciągu doby. 

Formy płatności

Matki wysyłamy za pobraniem. W zależności od sposobu złożenia zamówienia- poprzez organizację pszczelarską, Pszczelarz płaci za koszt wysyłki, lub prywatnie- całkowite koszty są po stronie Pszczelarza.

Jeśli wysyłamy matki zbiorowo do przedstawiciela organizacji pszczelarskiej koszty wysyłki pozostają po naszej stronie.

Matki zamówione na refundację, możemy wysłać indywidulanie do Pszczelarza, po uzgodnieniu tego z Prezesem koła


Godziny pracy

W sezonie, 15.V - 15.VIII pracujemy od 8.00 do 20.00 we wszystkie dni tygodnia. Pszczelarzy chcących osobiście odebrać zamówione matki, prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu.

Godziny otwarcia sklepu pszczelarskiego, oraz produkcji uli poliuretanowych, są aktualizowane w zależności od pory roku.

Warunki reklamacji matek unasiennionych sztucznie zakupionych w Pasiece Mellifera

Reklamacje uznajemy, gdy:

- Matka padła w transporcie,
- Matka nie rozpoczęła czerwienia w ciągu 14 dni od uwolnienia z klatki,
- Czerw jest nieprawidłowy (garbaty, rozstrzelony).

W sytuacjach innych niż wymienione reklamacja będzie uzależniona od wyników preparacji dostarczonej matki.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu problemu, a realizacja pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni.
Pszczelarz decyduje czy w ramach reklamacji chce otrzymać zwrot zapłaty, czy następną matkę.
W przypadku zakończenia produkcji matek w danym sezonie po uzgodnieniu z pszczelarzem następuje przeniesienie reklamacji na sezon następny lub zwrot zapłaty.