Print

Pricing queen bees

Written by Wojtek Gembala. Posted in Pasieka

Ceny matek na 2014r.  
Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    120,00 PLN
Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie  ze sprawdzonym czerwieniem    180,00 PLN
Użytkowe unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia      40,00 PLN
Użytkowe unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem *      80,00 PLN
Unasiennione naturalnie na pasieczysku *      50,00 PLN
Nieunasienione      20,00 PLN
    
   
Ceny odkładów na 2014r.  
odkłady z czerwiącymi matkami użytkowymi    180,00 PLN
odkłady z czerwiącymi matkami hodowlanymi *    300,00 PLN

* ilość ograniczona